Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20025
Nhan đề: Giáo trình Thực hành Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm II (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết (ch.b)
Trần, Thị Duyên
Từ khoá: Chất lượng thực phẩm -- Kiểm nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20025
Bộ sưu tập: Giáo trình (BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-Kiem-nghiem-chat-luong-thuc-pham.pdf1,1 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.