Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20016
Nhan đề: Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Rồng Việt Land
Tác giả: Nguyễn, Thị Đức Loan
Mai, Thị Bạch Tuyết
Ngô, Thuý Lân
Từ khoá: Kế toán tài chính -- Rồng Việt Land
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kê toán & Kiểm toán, số tháng 9/2020 (204);tr.47-49
Tóm tắt: Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có nhiều đặc thù riêng, hoạt động chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của nền kinh tế - chính trị - xã hội, của các thị trường vàng, ngoại tệ, lãi suất. Cùng với đặc thù cằn nguồn vốn rất lớn và thời gian đằu tư lâu dài nên hoạt động kinh doanh bất động sản được đánh giá là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều đó đòi hỏi, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải kiểm soát được hoạt động thông qua đồng loạt sử dụng các công cụ quản lý hữu hiệu nhất, để cung cấp thông tin hữu ích cho việc kiểm soát và ra quyết định của Nhà quản trị doanh nghiệp. Bài báo trình bày một số giải pháp hoàn thiện công cụ quản lý là kế toán - tài chính tại Công ty Cổ phằn Đằu tư Rồng Việt Land, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20016
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TCKTKT.9.2020.pdf3,33 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.