Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20013
Nhan đề: Nghiên cứu quy trình sản xuất bột dinh dưỡng từ một số loại đậu nảy mầm: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn, Thị Lành
Nguyễn, Thị Tuyết (GVHD)
Từ khoá: Bột dinh dưỡng
Đậu nảy mầm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20013
Bộ sưu tập: Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)
Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-Thi-Lanh-NCKHSV.pdf2,32 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.