Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20005
Nhan đề: Cải tạo máy dán mép gỗ bán tự động thành tự động: Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Đăng Khoa
Phạm, Thuý Văn Khanh
Trần, Thái Sơn (GVHD)
Từ khoá: Tự động hoá
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20005
Bộ sưu tập: Cơ khí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DangKhoa-VanKhanh.pdf3,9 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.