Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20004
Nhan đề: Xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải đến năm 2025: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Phan, Văn Chiến
Trần, Đăng Khoa (GVHD)
Từ khoá: Kế hoạch kinh doanh
Kế hoạch chiến lược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tóm tắt: “Xây dựng chiến lƣợc của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải đến năm 2025” dựa trên cơ sở hệ thống hoá lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty và đáng giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty từ đó xây dựng đƣợc ma trận các yếu tố bên trong, ma trận các đối thủ cạnh tranh chủ yếu, ma trận các yếu tố bên ngoài .
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20004
Bộ sưu tập: Luận văn Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Phan-Van-Chien.pdf3,24 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.