Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19964
Nhan đề: Nghiên cứu tách chiết chất màu ANTHOCYANIN từ hoa đậu biếc (CLITORIA TERNATEAN)
Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết
Trần, Thị Duyên
Từ khoá: Hoa đậu biếc -- Chiết tách
Màu tự nhiên
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam
Tùng thư/Số báo cáo: Tập chí Công nghiệp nông thôn, số 36;tr. 81-92
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19964
ISSN: 1859-4026
Bộ sưu tập: Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NTTuyet-TTDuyen.pdf5,15 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.