Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19963
Nhan đề: Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm: Giáo trình
Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết
Trần, Thị Duyên
Từ khoá: Chế biến thực phẩm -- Thực hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19963
Bộ sưu tập: Giáo trình (BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Cong-nghe-che-bien-thuc-pham.pdf935,98 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.