Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19923
Nhan đề: Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học (biodiesel) với xúc tác CaO được nung từ các nguồn nguyên liệu phế thải: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Võ, Nhị Kiều
Lê, Thuý Vân
Tống, Thị Minh Thu (GVHD)
Từ khoá: Nhiên liệu sinh học
Nguyên liệu phế thải
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19923
Bộ sưu tập: Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VoNhiKieu-LeThuyVan-NCKHSV.pdf2,62 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.