Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19919
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tác giả: Nguyễn, Thị Ánh Hoa
Nguyễn, Thì Hồng Hạnh
Từ khoá: Giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Yersin, tập 6, tháng 12/2019;tr. 67-76
Tóm tắt: Việc lựa chọn trường đại học nào để bước tiếp trên con đường học vấn được xem là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Đề tài đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi quy tuyến tính với cỡ mẫu là 156, kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) của học sinh THPT tại tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu: chương trình đào tạo (β = 0,19), định hướng cá nhân (0,222) và bản thân cá nhân (0,385). Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh của trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19919
ISSN: 2525-2372
Bộ sưu tập: Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)
Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHoa-HongHanh-TCYersin.pdf492,63 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.