Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19915
Nhan đề: Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đỗ, Thị Bích Hồng
Hồ, Thị Yến Ly
Từ khoá: Vay tín chấp
Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tóm tắt: Thông qua việc nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu, đề tài đã đưa ra được một số hàm ý có giá trị tham khảo cho ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sải Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu, để qua đó tạo được các thông tin hữu ích góp phần tăng cường công tác cho vay tín chấp dành cho khách hàng cá nhân trên địa bàn Vũng Tàu.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19915
Bộ sưu tập: Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bich-Hong-Yen-Ly-NCKH.pdf4,22 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.