Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19863
Nhan đề: Thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học, cầu nối giữa trường đại học và doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Chung, Thị Vân Anh
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Cách mạng công nghiệp 4.0
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hội Khuyến học Việt Nam
Tùng thư/Số báo cáo: Dạy và học ngày nay;số kỳ 2-11/2019;tr. 9-11
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19863
ISSN: 1859-2694
Bộ sưu tập: TT Đào tạo đại cương(Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Chung-Thi-Van-Anh.pdf3,19 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.