Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19811
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên đối với các khách sạn 5 sao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Yi, Kim Quang
Từ khoá: Nguồn nhân lực
Khách sạn 5 sao -- Bà Rịa Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công thương Số 15 tháng 08/2019;tr. 107-117
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19811
ISSN: 0866-7756
Bộ sưu tập: Viện Du lịch - Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Yi-Kim-Quang.pdf961,82 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.