Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19734
Nhan đề: Sử dụng hiệu quả phương pháp nêu vấn đề trong dạy - học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Lê, Kinh Nam
Huỳnh, Mộng Nghi
Từ khoá: Giáo dục công dân -- Phương pháp giảng dạy
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hiệp hội thiết bị Giáo dục Việt Nam
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 190 - kỳ 1 - T.4;tr. 38-40
Tóm tắt: The article focuses on analyzing the necessity and nature of teaching - learning by method o f raising the problem in teaching Citizenship Education at high schools. The paper also outlines the stages to be taken and the forms when using the situation to raise the issue o f teaching and learning Citizenship, and the author also assesses the advantages to be taken and the disadvantages that need overcome in the process of using this method.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19734
ISSN: 1859-0810
Bộ sưu tập: TT Đào tạo đại cương(Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Su-dung-hieu-qua-pp-neu-van-de.pdf408,04 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.