Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18979
Nhan đề: Một sô giải pháp nhằm phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế biển ở việt Nam hiện nay
Tác giả: Lê, Thị Hiếu Thảo
Từ khoá: Nguồn nhân lực -- Việt Nam
Kinh tế biển -- Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Công thương
Tùng thư/Số báo cáo: Số 4+5 tháng 4/2017;tr. 67-72
Tóm tắt: Việi Nam có thế mạnh và có nhiều điều kiện thuận lợi để phái triển kinh tế biển. Phái triển kinh tế biển gắn với phát triển kinh tế trong tiến trình công nghiêp hóa, hiện đai hóa đang là một trong những vấn đề chiến lược được ưu liên hàng đầu ở nước ta. Để thực hiện được nhiệm vụ này, nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, có tính quyết định. Bằng phương pháp phân tích thống kê, bài viết tập trung phân tích vai trò, tác động cùa nguồn nhân lực đối với sự phát triển của kinh tế biển Việt Nam, Kết quả cho thấy, việc nhìn nhận vai trò và phát huy nhân tố này thời gian qua ở nước ta còn nhiều hạn chế, chưa khai thác được hết tiềm năng, đặc biệt là khi dân số đang ở giai đoạn cơ cấu ‘'dân số vàng”. Từ dó, bài viết kiên nghị một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng này trong thời gian sắp tới.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18979
ISSN: 866-7756
Bộ sưu tập: TT Phát triển KNM

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hieu-Thao-TCCTt4.pdf560,74 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.