Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18979
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Hiếu Thảo-
dc.date.accessioned2018-04-07T03:48:08Z-
dc.date.available2018-04-07T03:48:08Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn866-7756-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/18979-
dc.description.abstractViệi Nam có thế mạnh và có nhiều điều kiện thuận lợi để phái triển kinh tế biển. Phái triển kinh tế biển gắn với phát triển kinh tế trong tiến trình công nghiêp hóa, hiện đai hóa đang là một trong những vấn đề chiến lược được ưu liên hàng đầu ở nước ta. Để thực hiện được nhiệm vụ này, nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, có tính quyết định. Bằng phương pháp phân tích thống kê, bài viết tập trung phân tích vai trò, tác động cùa nguồn nhân lực đối với sự phát triển của kinh tế biển Việt Nam, Kết quả cho thấy, việc nhìn nhận vai trò và phát huy nhân tố này thời gian qua ở nước ta còn nhiều hạn chế, chưa khai thác được hết tiềm năng, đặc biệt là khi dân số đang ở giai đoạn cơ cấu ‘'dân số vàng”. Từ dó, bài viết kiên nghị một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng này trong thời gian sắp tới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTạp chí Công thươngvi
dc.relation.ispartofseriesSố 4+5 tháng 4/2017;tr. 67-72-
dc.subjectNguồn nhân lực -- Việt Namvi
dc.subjectKinh tế biển -- Việt Namvi
dc.titleMột sô giải pháp nhằm phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế biển ở việt Nam hiện nayvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:TT Phát triển KNM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hieu-Thao-TCCTt4.pdf560,74 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.