Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16234
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức tại cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Vũ, Thị Kim Hằng
Phạm, Thị Huyền (Gvhd)
Từ khoá: Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự gắn kết của công chức với tổ chức; Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết với tổ chức và đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16234
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
41.Vu-Thi-Kim-Hang.pdf6,71 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.