Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16234
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Kim Hằng-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Huyền (Gvhd)-
dc.date.accessioned2017-11-13T09:38:05Z-
dc.date.available2017-11-13T09:38:05Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16234-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự gắn kết của công chức với tổ chức; Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết với tổ chức và đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanhvi
dc.subjectQuản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩvi
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức tại cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.Vu-Thi-Kim-Hang.pdf6,71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.