Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16232
Nhan đề: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Tác giả: Phạm, Thị Xuyến
Trần, Dục Thức (Gvhd)
Từ khoá: Ngân hàng thương mại -- Quản trị rủi ro -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Tóm tắt: Rủi ro tác nghiệp ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng, gây nên rất nhiều tổn thất cả về giá trị vật chất lẫn uy tín cho ngân hàng. Toàn hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nói chung và chi nhánh Phú Mỹ nói riêng cũng đang nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập. Do đó tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phú Mỹ”. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê mô tả, khảo sát chuyên gia,.. .để phân tích công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16232
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
39.Pham-Thi-Xuyen.pdf15,57 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.