Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16232
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Xuyến-
dc.contributor.authorTrần, Dục Thức (Gvhd)-
dc.date.accessioned2017-11-13T09:33:21Z-
dc.date.available2017-11-13T09:33:21Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16232-
dc.description.abstractRủi ro tác nghiệp ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng, gây nên rất nhiều tổn thất cả về giá trị vật chất lẫn uy tín cho ngân hàng. Toàn hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nói chung và chi nhánh Phú Mỹ nói riêng cũng đang nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập. Do đó tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phú Mỹ”. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê mô tả, khảo sát chuyên gia,.. .để phân tích công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanhvi
dc.subjectNgân hàng thương mại -- Quản trị rủi ro -- Luận văn thạc sĩvi
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngvi
dc.titleQuản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39.Pham-Thi-Xuyen.pdf15,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.