Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20023
Nhan đề: Le nouveau taxi! 3: Méthode de Francais
Tác giả: Menand, Robert
Từ khoá: French language -- Study and teaching
Pháp ngữ -- Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Hachette Liv
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20023
ISBN: 9782011555588
Bộ sưu tập: Pháp ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le-nouveau-taxi-3.pdf116,41 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.