Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20021
Nhan đề: Le nouveau taxi! 2: Méthode de Francais - CD 1
Tác giả: Menand, Robert
Từ khoá: English language -- Study and teaching
Pháp ngữ -- Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Hachette Liv
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20021
ISBN: 9782011555519
Bộ sưu tập: Pháp ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le-nouveau-taxi-2-CD-1.zip52,2 MBcompressed/zipbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.