Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20014
Nhan đề: Điều khiển khí nén thuỷ lực: Giáo trình nội bộ
Tác giả: Phạm, Ngọc Hiệp
Từ khoá: Khí nén
Thuỷ lực
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Tóm tắt: Điều khiển khí nén thủy lực là môn học chuyên ngành quan trọng đối với sinh viên ngành Điện điện tử. Môn học này trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển khí nén thủy lực, điện khí nén trong công nghiệp và tự động hóa dây chuyền sản xuất. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên tắc hoạt động của các van khí nén thủy lực, các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén, điện khí nén.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20014
Bộ sưu tập: Giáo trình (BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-Dieu-khien-khi-nen-thuy-luc.pdf10,42 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.