Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20014
Title: Điều khiển khí nén thuỷ lực: Giáo trình nội bộ
Authors: Phạm, Ngọc Hiệp
Keywords: Khí nén
Thuỷ lực
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Điều khiển khí nén thủy lực là môn học chuyên ngành quan trọng đối với sinh viên ngành Điện điện tử. Môn học này trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển khí nén thủy lực, điện khí nén trong công nghiệp và tự động hóa dây chuyền sản xuất. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên tắc hoạt động của các van khí nén thủy lực, các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén, điện khí nén.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20014
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Dieu-khien-khi-nen-thuy-luc.pdf10,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.