Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20011
Nhan đề: Reflective Journal Writing for Primary student's Writing Abilities: Learning by doing
Tác giả: Pham, Vu Phi Ho
Tran, Thi Niem My My
Từ khoá: English language -- Study and teaching
Anh ngữ -- Học hỏi và giảng dạy
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Lambert Academic
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20011
ISBN: 9786200478061
Bộ sưu tập: Giáo trình (BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Reflective-Journal-Writing-Sach.pdf4,33 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.