Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20009
Nhan đề: Giáo trình: Biên dịch thương mại 1 (Lưu hành nội bộ: Dùng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh)
Tác giả: Phạm, Vũ Phi Hổ (ch.b)
Lê, Lan Phương (ch.b)
Hoàng, Thị Thu
Hồ, Thị Thanh Hiền
Huỳnh, Thị Trâm Anh
Từ khoá: Biên dịch thương mại -- Giáo trình
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20009
Bộ sưu tập: Giáo trình (BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-Bien-dich-thuong-mai-1.pdf685,53 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.