Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20007
Nhan đề: Thiết kế mạch chống trộm: Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Dương, Chí Hùng
Phan, Thanh Hoàng Anh (GVHD)
Từ khoá: Mạch điện -- Thiết kế
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20007
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử (KLTN-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Duong-Chi-Hung.pdf12,62 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.