Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20006
Nhan đề: Xây dựng chương trình quản lý thực phẩm hàng ngày tại thị trường mầm non: Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Đào, Quỳnh Như
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Từ khoá: Thực phẩm -- Chương trình máy tính
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20006
Bộ sưu tập: Ngành Công nghệ thông tin (KLTN-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Dao-Quynh-Nhu.pdf82,67 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.