Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19966
Nhan đề: Kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng ở Nhật Bản và một số gợi ý cho du lịch Việt Nam
Tác giả: Lâm, Ngọc Như Trúc
Từ khoá: Du lịch -- Chính sách phát triển
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Viện Khoa học Giáo dục Văn hoá thể thao và du lịch
Tùng thư/Số báo cáo: Sustainable Development of tourism products and human resources;tr. 551-554
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19966
ISBN: 9786040840918
Bộ sưu tập: Kỷ yếu - Hội thảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lam-Ngoc-Nhu-Truc-KHQT5.pdf4,98 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.