Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19916
Nhan đề: Sảm xuất túi nilon có khả năng tự phân huỷ: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thuý
Trần, Thị Ngọc Thuỷ
Đặng, Thị Hà (GVHD)
Từ khoá: Túi nilon -- Phân huỷ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19916
Bộ sưu tập: Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HongThuy-NgocThuy-NCKHSV.pdf3,38 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.