Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19850
Title: Nghiên cứu chiết tách hợp chất POLYPHENOL trong lá chè xanh trồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nghiên cứu ứng dụng trong dược mỹ phẩm: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Tống, Thị Ngọc Bé
Tống, Thị Minh Thu (HDKH)
Nguyễn, Thị Tuyết (HDKH)
Keywords: Cây chè
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19850
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tong-Thi-Ngoc-Be.pdf3,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.