Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19768
Title: Ứng Dụng Mô Hình Chuỗi Thời Gian SARIMA Và Mạng Thần Kinh Nhân tạo ANN dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam
Authors: Lê, Huy Hiệp
Lâm, Văn Hạnh
Nghiêm, Phúc Hiếu (GVHD)
Keywords: Công nghiệp 4.0 -- Du lịch
Du lịch -- Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Tài chính
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc;tr. 196-208
Abstract: Du lịch Việt Nam đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, được xem là “Ngành công nghiệp không khói” và đóng góp khoản thu lớn vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển du lịch còn rất to lớn trong khi chúng ta chưa thể khai thác và tận dụng hết. Khi cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới, việc dự báo lượng khách quốc tế đến nước ta thực sự có ý nghĩa đối với các nhà quản lý, các nhà đầu tư để có kế hoạch phát triển bền vững. Nghiên cứu sử dụng phương pháp luận Box-Jenkins để xây dựng mô hình ARIMA theo mùa (hay còn gọi là SARIMA) và mô hình mạng thần kinh nhân tạo cho dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam dựa trên số liệu công bố hàng tháng của Tổng cục Du lịch Việt Nam với 101 quan sát. Kết quả cho thấy mô hình SARIMA (12,1,1) (1,1,3)12 và ANN-12-29-1 là phù hợp nhất cho dự báo. Khi so sánh dự báo trong mẫu hai mô hình này với nhau thì mô hình ANN có kết quả tốt hơn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19768
ISBN: 978-604-79-1866-9
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghiem-Phuc-Hieu.pdf1,09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.