Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19767
Nhan đề: Triết lý nhân sinh trong văn hoá ẩm thực của người dân Nam bộ
Nhan đề khác: Human philosophy in culinary culture of southern residents
Tác giả: Trần, Thị Quỳnh Lưu
Từ khoá: Văn hoá ẩm thực -- Nam bộ
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế;tr. 142-154
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19767
Bộ sưu tập: Kỷ yếu - Hội thảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Triet-ly-nhan-sinh-trong-van-hoa-am-thuc.pdf2,41 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.