Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19766
Nhan đề: Điều khiển động cơ một chiều trên cơ sở công nghệ mạng Nơron
Tác giả: Phan, Thanh Hoàng Anh
Từ khoá: Mạng Nơron
Bộ điều khiển Nơron
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tùng thư/Số báo cáo: Thông tin Khoa học công nghệ, Số 1 (112);tr. 6-9
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19766
ISSN: 1859-91264
Bộ sưu tập: Viện CNTT - Điện - Điện tử (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Hoang-Anh.pdf3,44 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.