Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19756
Nhan đề: Cognitive Factors in Second Language Acquisition: A Study in The English Language Faculty of Ba Ria Vung Tau University, Viet Nam
Tác giả: Phan, Thi Phuong Nhu
Ho, Van Han
Từ khoá: Cogntive factors
Language aptitude
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: IOSR Journal Of Humanities And Social Science
Tùng thư/Số báo cáo: Volume 24, Issue 6, Ser. 7 (June. 2019) 01-08;8 pp
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19756
ISSN: 2279-0837
Bộ sưu tập: Viện Đào tạo Quốc tế và Sau Đại học (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Cognitive-factors-in-second-language.pdf241,73 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.