Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19755
Nhan đề: Những phát triển của thành phố trong tương lai
Tác giả: Ngô, Văn Lược
Ngô, Thuý Lân
Từ khoá: Thành phố thông minh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tùng thư/Số báo cáo: Tri thức mới, QI - 2019;tr. 12-13
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19755
Bộ sưu tập: Viện Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ngo-Thuy-Lan.pdf1,39 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.