Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19754
Nhan đề: Thực hành truyền động điện: Giáo trình
Tác giả: Nguyễn, Phan Cường
Phạm, Ngọc Hiệp
Từ khoá: Truyền động điện -- Thực hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19754
Bộ sưu tập: Giáo trình (BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GT-Thuc-hanh-truyen-dong-dien.pdf2,95 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.