Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19753
Nhan đề: Điều khiển cánh tay Robot học vẽ
Tác giả: Phạm, Chí Hiếu
Từ khoá: Robot
Robot công nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh BRVT
Tùng thư/Số báo cáo: Thông tin Khoa học côn nghệ, số 2(113);tr.2-8
Tóm tắt: Từ khi mới ra đời robot công nghiệp được áp dụng trong nhiều lĩnh vực dưới góc độ thay thế sức người. Nhờ vậy các dây chuyền sản xuất được tổ chức lại, năng suất và hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt. Mục tiêu ứng dụng robot công nghiệp nhằm góp phần nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm đồng thời cải thiện điều kiện lao động. Đạt được các mục tiêu trên là nhờ khả năng to lớn của robot như: làm không biết mệt mỏi, chịu được phóng xạ và các môi trường làm việc độc hại, nhiệt độ cao... Ngoài ra Robot được dùng thay thế con người trong những trường hợp thực hiện những công việc tuy không nặng nhọc nhưng đơn điệu, dễ gây mệt mỏi, nhấm lẫn. Bài báo này giới thiệu một ứng dụng của Robot là Điểu khiển cánh tay Robot học vẽ.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19753
Bộ sưu tập: Viện CNTT - Điện - Điện tử (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Pham-Chi-Hieu.pdf730,24 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.