Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19753
Title: Điều khiển cánh tay Robot học vẽ
Authors: Phạm, Chí Hiếu
Keywords: Robot
Robot công nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh BRVT
Series/Report no.: Thông tin Khoa học côn nghệ, số 2(113);tr.2-8
Abstract: Từ khi mới ra đời robot công nghiệp được áp dụng trong nhiều lĩnh vực dưới góc độ thay thế sức người. Nhờ vậy các dây chuyền sản xuất được tổ chức lại, năng suất và hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt. Mục tiêu ứng dụng robot công nghiệp nhằm góp phần nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm đồng thời cải thiện điều kiện lao động. Đạt được các mục tiêu trên là nhờ khả năng to lớn của robot như: làm không biết mệt mỏi, chịu được phóng xạ và các môi trường làm việc độc hại, nhiệt độ cao... Ngoài ra Robot được dùng thay thế con người trong những trường hợp thực hiện những công việc tuy không nặng nhọc nhưng đơn điệu, dễ gây mệt mỏi, nhấm lẫn. Bài báo này giới thiệu một ứng dụng của Robot là Điểu khiển cánh tay Robot học vẽ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19753
Appears in Collections:Viện CNTT - Điện - Điện tử (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Chi-Hieu.pdf730,24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.