Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19751
Nhan đề: Cẩm nang quản trị kho hàng
Tác giả: Phan, Thanh Lâm
Từ khoá: Kho hàng -- Quản lí
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19751
Bộ sưu tập: Logistics

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
cam-nang-quan-tri-kho-hang.pdf38,98 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.