Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19750
Nhan đề: 3C: Copywriting - Creative - Content
Tác giả: Tuấn Hà
Từ khoá: Copywriter
Content
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Vinalink Academy
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19750
Bộ sưu tập: Quản trị Doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Content-marketing-vinalink.pdf1,49 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.