Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19737
Nhan đề: Xuân Kỷ hợi nói về hình ảnh lợn trên cửu đỉnh triều đình nhà Nguyễn
Tác giả: Lê, Kinh Nam
Từ khoá: Văn hoá dân gian
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 143;tr. 58-60
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19737
ISSN: 1859-2902
Bộ sưu tập: TT Đào tạo đại cương(Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Xuan-ky-hoi.pdf835,85 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.