Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19736
Nhan đề: Đóng góp của Hồ Quý Ly trong cải cách giáo dục và khoa cử
Tác giả: Lê, Kinh Nam
Từ khoá: Cải cách giáo dục -- Hồ Quý Ly
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hội Khuyến học Việt Nam
Tùng thư/Số báo cáo: Dạy và học ngày nay, kỳ 1 thàng 05;tr. 66-67
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19736
ISSN: 1859-2654
Bộ sưu tập: TT Đào tạo đại cương(Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Dong-gop-cua-Ho-Quy-Ly.pdf386,86 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.