Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19735
Nhan đề: Lễ hội Nghinh ông nét văn hoá biển đặc sắc ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Lê, Kinh Nam
Từ khoá: Lễ hội Nghinh ông -- Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế;tr. 282-288
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19735
Bộ sưu tập: TT Đào tạo đại cương(Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le-Hoi-Nghinh-ong.pdf2,72 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.