Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19733
Nhan đề: Hướng dẫn sinh viên giáo dục chính trị về phương pháp tự học
Tác giả: Lê, Kinh Nam
Từ khoá: Giáo dục chính trị
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường ĐH Đồng Tháp
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu Hội thảo khoa học;tr. 195-202
Tóm tắt: Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi muốn tập trung đề cập những vấn đề liên quan đến khải niệm tự học, nội dung hoạt động tự học, các hình thức dạy tự học, đặc biệt ỉà quan tâm đến các biện pháp rền luyện kĩ năng tự học cho svGDCT. Đe từ đỏ thúc đẩy quả trình rèn luyện kĩ năng tự học cho sv, góp phẩn vào công cuộc đôi mới phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19733
Bộ sưu tập: TT Đào tạo đại cương(Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HDSV-GD-chinhtri.pdf538,07 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.