Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19619
Nhan đề: Tài liệu Thực hành Vi xử lý (Tài liệu dành cho sinh viên đại học và cao đẳng)
Tác giả: Lưu, Hoàng
Từ khoá: Vi xử lý -- Thực hành
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện Điện tử
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19619
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tai-lieu-thuc-hanh-vi-xu-ly.pdf3,66 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.