Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19618
Nhan đề: Thí nghiệm máy điện
Tác giả: Hoàng, Nguyên Phước
Từ khoá: Máy điện -- Thí nghiệm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghệ Tp Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19618
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thi-nghiem-May-dien.pdf9,26 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.