Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19613
Nhan đề: Thực hành Thiết kế hệ thống số
Tác giả: Vũ, Đình Tùng
Từ khoá: Hệ Thống số -- Thiết kế
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghệ Tp Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19613
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thuc-hanh-thiet-ke-he-thong-so.pdf2,61 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.