Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19612
Nhan đề: Quang điện tử (sử dụng cho bậc Cao đẳng Đại học)
Tác giả: Phạm, Ngọc Dũng
Bùi, Như Cao
Phạm, Hữu Lộc
Bùi, Văn Kha Ly
Từ khoá: Quang điện
Quang điện tử
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19612
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quangdientu-P.1.pdf15,48 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
Quangdientu-P.2.pdf30,98 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.