Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19504
Nhan đề: Bài giảng Xử lý tín hiệu số
Tác giả: Lê, Minh Trí
Từ khoá: Tín hiệu số
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường ĐH Thái Nguyên
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19504
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Xu-ly-tin-hieu-so2.pdf1,13 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.