Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19453
Nhan đề: Inkscape 0.48 Illustrator's Cookbook: 109 recipes to create scalable vector graphics with Inkscape
Tác giả: Jurković, Mihaela
Scala, Rigel Di
Từ khoá: Open-source
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Packt
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19453
ISBN: 9781849512664
Bộ sưu tập: CNTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Inkscape-0.48-Illustrators-Cookbook.pdf8,55 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.